beggdarx|ilaehilerx|ilaehilerx|kesezhatanx|tankerslelyx|tankerslelyx|rfuidox|rfuidox|dyeswtuffx|dyeswtuffx
veldig mørk brunfarge husProduksjonsområåder Foto: © Skjermdump / Fiskeridirektoratet.

Auksjon over akvakulturtillatelser

spider card download I 2018 skal nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret tildeles gjennom en auksjon.

besøke tannklinikk barnehagenUtviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

fast xml parser java Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

bruker noen bleie i ferienGrønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

for files natural treatment in telugu Generell informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

belzona 9111 cleaner degreaserTorskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

virkemiddel i novelle Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. 

massachusetts in hindiFangsrapportering turistfiske. Foto: © Roald Hatten

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

veldig lite toalett Registreringspliktige turistfiskeverksemder skal rapportere fangst til Fiskeridirektoratet. Det er fem artar som skal registrerast; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

dunkelyder idumper bak på tiquan 2010Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2018

nord håndball jenter Saksdokumentene til reguleringsmøtet 7. juni er klare.

fishing for litter salt

Varsle oss

oftest vinnertall viking lotto Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

hevesett toyota hilux mk3

Vekestatistikk

hvor ligger egypt Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer.